Najväčšia betonárka na Orave
transbet@transbet.sk objednávka betónov tel.číslo: 0904 401 000, 0904 402 000, 0904 605 000
header image

Transport betón

 

Druhy betónu s maximálnym časom prepravy 50 minút:

Betón STN EN 206-1 -  C12/15 X0 (SK) Ci 0,1 - Dmax 16 S3

Betón STN EN 206-1 -  C16/20 X0 (SK) Ci 0,1 - Dmax 16 S3

Betón STN EN 206-1 -  C20/25 XC1 (SK) Ci 0,1 - Dmax 16 S3

Betón STN EN 206-1 -  C25/30 XC2 (SK) Ci 0,1 - Dmax 16 S3

Betón STN EN 206-1 -  C25/30 XC2 (SK) Ci 0,1 - Dmax 16 S3 max. priesak 50 mm poľa STN EN 12390-8

Betón STN EN 206-1 - C25/30 XC2, XF4, XA2 (SK) Ci 0,1 - Dmax 16 S3 max. priesak 50 mm poľa STN EN 12390-8

Betón STN EN 206-1 - C30/37 XC4, XD2,XF2  (SK) Ci 0,1 - Dmax 16 S3 max. priesak 50 mm poľa STN EN 12390-8

 

Druhy betónu s maximálnym časom prepravy 45 minút:

Betón STN EN 206-1 - C8/10 X0 (SK)  Ci 0,4 - Dmax16 S3

Betón STN EN 206-1 - C12/15 X0 (SK) Ci 0,4 - Dmax 16 S3

Betón STN EN 206-1 -  C16/20 X0 (SK) Ci 0,4 - Dmax 16 S3

Betón STN EN 206-1 -  C20/25 XC1 (SK) Ci 0,4 - Dmax 16 S3

Betón STN EN 206-1 -  C25/30 XC2 (SK) Ci 0,4 - Dmax 16 S3

Betón STN EN 206-1 -  C25/30 XC2 (SK) Ci 0,4 - Dmax 16 S3 max. priesak 50 mm poľa STN EN 12390-8

Betón STN EN 206-1 -  C25/30 XC2, XF1 (SK) Ci 0,4 - Dmax16 S3

Betón STN EN 206-1 - C25/30 XC2, XF2 (SK) Ci 0,4 - Dmax16 S3 max. priesak 50 mm podia STN EN 12390-8

Betón STN EN 206-1 - C30/37 XC4, XD2, XF2 (SK) Ci 0,1 - Dmax16 S3 max. priesak 50 mm podia STN EN 12390-8
kocková pevnost‘ v tlaku po 3 dňoch 32 N/mm2

Betón STN EN 206-1 - C30/37 XC4, XD2, XF2 (SK) Ci 0,1 - Dmax16 S3 max. priesak 50 mm podl‘a STN EN 12390-8

Betón STN EN 206-1 - C35/45 XC4, XD3, XF2 (SK) Ci 0,1 - Dmax16 S3 max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
kocková pevnost‘ v tlaku po 3 dňoch 36 N/mm2

Betón STN EN 206-1 - C35/45 — XC4, XD3, XF4 (SK) 01 0,4 - Dma16 S3 max. priesak 50 mm podl‘a STN EN 12390-8

 

 

Druhy betónu s maXimálnym časom prepravy 120 minút:

Betón STN EN 206-1 -  C12/15 X0 (SK) Ci 0,1 - Dmax 16 S4

Betón STN EN 206-1 -  C16/20 X0 (SK) Ci 0,1 - Dmax 16 S4

Betón STN EN 206-1 -  C20/25 XC1 (SK) Ci 0,1 - Dmax 16 S4 max. priesak 50 mm poľa STN EN 12390-8 

Betón STN EN 206-1 -  C25/30 XC2 (SK) Ci 0,1 - Dmax 16 S4 max. priesak 50 mm poľa STN EN 12390-8

 

Betón pre cementobetónový kryt vozovky CB III